Contributies

Inschrijfgeld Junior 13.60
Inschrijfgeld Senior -op 1 januari 18 jaar of ouder 18.80
Borg sleutel 13.30
Boete verlies sleutel - gelijk aan borg 13.30
Contr. Jeugdlid - jaarfractie 59.60
Contr. 2e Jeugdlid - jaarfractie 44.90
Contr. 3e Jeugdlid en volgende - jaarfractie 33.50
Contr. Senior - jaarfractie 86.70
Contr. Partner (alleen i.c.m. Contr. Senior) - jaarfractie 64.80
Contr. Erelid 24.10
Contr. Bijzonder lid 14.70
Contr. Begunstiger (minimum) 14.70
Vergoeding meetrainen 26.20
Liggeld grote boot (Canadees) 23.00
Sleutelvergoeding kleedkamer 10.50
Boothuur buiten training, per kwartaal 27.20
KM vergoeding meerijden (betaald door meerijder aan bestuurder) 0.05
KM vergoeding trekken trailer (betaald door club) 0.16
Herinnering contributie - 21 dagen betaaltermijn 5.10
Liggeld
Liggeld kleine boot (kayak, K2) 17,30
Liggeld 2e kleine boot (kayak) 26,90
Liggeld 3e, 4e, 5e kleine boot (kayak) 37,60
 Liggeld canadees 23,00
   
Huur per verenigingsjaar voor gebruik tijdens clubtrainingen
Huur boot jaar 1 junior - jaarfractie 17.30
Huur boot jaar 2 junior 31.40
Huur boot jaar 3 junior 47.00
Huur boot jaar 1 senior - jaarfractie 17.30
Huur boot jaar 2 senior 38.70
Huur boot jaar 3 senior 62.70