Nieuws‎ > ‎

Algemene ledenvergadering op 20 februari

Geplaatst 9 feb. 2017 12:32 door Elly Onnekes   [ 9 feb. 2017 12:32 bijgewerkt ]

Alle leden, begunstigers en bijzondere leden van EKV Beatrix zijn uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering op 20 februari 2017 om 19:30 in het clubhuis.


De agenda voor de ALV is als volgt:

 1. Notulen algemene vergadering van 2016 
 2. Mededelingen en ingekomen brieven aan de ledenvergadering.
 3. Algemeen jaarverslag 2016. 
 4. Jaarverslag wedstrijdcommissie 2016; huldiging kampioenen 2016. 
 5. Jaarverslag toercommissie 2016. 
 6. Financieel jaarverslag over 2016 (incl. aantal leden en mutaties);
 7. Bevindingen kascommissie en decharge van de penningmeester. 
 8. Verkiezing nieuwe bestuursleden. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot vrijdag 17 Februari aanmelden bij de secretaris.
 9. Verkiezing leden kascommissie.
 10. Veilig sport klimaat
 11. Vrijwilligers beleid 
 12. Vaststelling contributies en bijdragen (zie bijlage A). 
 13. Vaststelling begroting 2017 (voor investeringen zei bijlage B). 
 14. Rondvraag 
 15. Sluiting 

De stukken voor de ALV liggen per 12 februari ter inzage in het clubhuis en zijn op te vragen bij Grardus Oosterhout