Contributie

De contributie-bedragen worden jaarlijks ge-indexeerd met het inflatie-percentage volgens het CBS, en vervolgens afgerond op een veelvoud van 0,10 Euro.

Tarieven 2019Bedrag (EURO)
Inschrijfgeld junior (eenmalig)14.10
Inschrijfgeld senior (eenmalig)19.50
Borg sleutel13.70
Boete verlies sleutel – gelijk aan borg13.70
Contr. Jeugdlid – jaarfractie61.60
Contr. 2e Jeugdlid – jaarfractie46.50
Contr. 3e Jeugdlid en volgende – jaarfractie34.60
Contr. Senior – jaarfractie89.70
Contr. Partner (alleen i.c.m. Contr. Senior) – jaarfractie67.00
Contr. Erelid24.90
Contr. Bijzonder lid15.20
Contr. Begunstiger (minimum)15.20
Vergoeding meetrainen27.00
Sleutelvergoeding clubhuis10.80
Boothuur buiten training, per kwartaal28.10
KM vergoeding meerijden (betaald door meerijder aan bestuurder)0.05
KM vergoeding trekken trailer (betaald door club)0.16
Herinnering contributie – 21 dagen betaaltermijn5.30
Liggeld
Liggeld kleine boot (kayak, K2)17,90
Liggeld 2e kleine boot (kayak)27.90
Liggeld 3e, 4e, 5e kleine boot (kayak)38.90
 Liggeld canadees23,80
Huur per verenigingsjaar voor gebruik tijdens clubtrainingen
Huur boot jaar 1 junior – jaarfractie17.90
Huur boot jaar 2 junior32.40
Huur boot jaar 3 junior48.60
Huur boot jaar 1 senior – jaarfractie17.90
Huur boot jaar 2 senior40.00
Huur boot jaar 3 senior64.80
 Trainingskamp derden (WSV 2x gratis)
 Per persoon per dag 5,00
 Per groep per weekend50,00