Contributie

De contributie-bedragen worden jaarlijks ge-indexeerd met het inflatie-percentage volgens het CBS, en vervolgens afgerond op een veelvoud van 0,10 Euro.
Inschrijfgeld Junior 13.80
Inschrijfgeld Senior -op 1 januari 18 jaar of ouder 19.10
Borg sleutel 13.50
Boete verlies sleutel – gelijk aan borg 13.50
Contr. Jeugdlid – jaarfractie 60.40
Contr. 2e Jeugdlid – jaarfractie 45.60
Contr. 3e Jeugdlid en volgende – jaarfractie 33.90
Contr. Senior – jaarfractie 87.90
Contr. Partner (alleen i.c.m. Contr. Senior) – jaarfractie 65.70
Contr. Erelid 24.40
Contr. Bijzonder lid 14.90
Contr. Begunstiger (minimum) 14.90
Vergoeding meetrainen 26.50
Liggeld grote boot (Canadees) 23.30
Sleutelvergoeding kleedkamer 10.60
Boothuur buiten training, per kwartaal 27.60
KM vergoeding meerijden (betaald door meerijder aan bestuurder) 0.05
KM vergoeding trekken trailer (betaald door club) 0.16
Herinnering contributie – 21 dagen betaaltermijn 5.20
Liggeld
Liggeld kleine boot (kayak, K2) 17,50
Liggeld 2e kleine boot (kayak) 27.30
Liggeld 3e, 4e, 5e kleine boot (kayak) 38.20
 Liggeld canadees 23,30
Huur per verenigingsjaar voor gebruik tijdens clubtrainingen
Huur boot jaar 1 junior – jaarfractie 17.50
Huur boot jaar 2 junior 31.80
Huur boot jaar 3 junior 47.70
Huur boot jaar 1 senior – jaarfractie 17.50
Huur boot jaar 2 senior 39.20
Huur boot jaar 3 senior 63.60
 Trainingskamp derden (WSV 2x gratis)
 Per persoon per dag  5,00
 Per groep per weekend 50,00