Contributie

De contributie-bedragen worden jaarlijks ge-indexeerd met het inflatie-percentage volgens het CBS, en vervolgens afgerond op een veelvoud van 0,10 Euro.

Tarieven 2020Bedrag (EURO)
Inschrijfgeld junior (eenmalig)14.50
Inschrijfgeld senior (eenmalig)20.00
Borg sleutel14.10
Boete verlies sleutel – gelijk aan borg14.10
Contr. Jeugdlid – jaarfractie63.30
Contr. 2e Jeugdlid – jaarfractie47.70
Contr. 3e Jeugdlid en volgende – jaarfractie35.50
Contr. Senior – jaarfractie92.10
Contr. Partner (alleen i.c.m. Contr. Senior) – jaarfractie68.80
Contr. Erelid25.60
Contr. Bijzonder lid15.60
Contr. Begunstiger (minimum)15.60
Vergoeding meetrainen27.80
Sleutelvergoeding clubhuis11.10
Boothuur buiten training, per kwartaal28.90
KM vergoeding meerijden (betaald door meerijder aan bestuurder)0.06
KM vergoeding trekken trailer (betaald door club)0.17
Herinnering contributie – 21 dagen betaaltermijn5.50
Liggeld
Liggeld kleine boot (kayak, K2)18.30
Liggeld 2e kleine boot (kayak)28.60
Liggeld 3e, 4e, 5e kleine boot (kayak)40.00
 Liggeld canadees24.40
Huur per verenigingsjaar voor gebruik tijdens clubtrainingen
Huur boot jaar 1 junior – jaarfractie18.30
Huur boot jaar 2 junior33.30
Huur boot jaar 3 junior50.00
Huur boot jaar 1 senior – jaarfractie18.30
Huur boot jaar 2 senior41.10
Huur boot jaar 3 senior66.60
 Trainingskamp derden (WSV 2x gratis)
 Per persoon per dag 5,00
 Per groep per weekend50,00
Zwembad-training
Senior, per keer3.10
Junior, per keer2.60