Toeroverleg 27 februari 2020

Om 19:30 uur in het clubhuis.

Agendapunten toeroverleg: 

  • Opening en inleiding 
  • Hoe zorgen we voor meer leden bij toertochten. (jeugd, wedstrijd?) 
  • Spuien van ideeën voor toerprogramma 
  • Pauze 
  • Vaststelling toerprogramma 
  • Rondvraag 
  • Sluiting