Regels op het water

Net als in het verkeer op straat, gelden er ook regels op het water. Het gaat niet alleen om ons eigen kanaal, maar ook om water waarop je vaart bij wedstrijden of toertochten. Het is niet bij iedereen bekend wat de regels zijn die op het water gelden, daarom heb ik daar nu een overzicht van gemaakt. Voor de uitgebreide versie van de waterverkeerregels raad ik aan het binnenvaartpolitiereglement eens op te zoeken.Er wordt onderscheid gemaakt tussen kleine en grote schepen. Grote schepen zijn langer dan 20 meter of mogen meer dan 12 personen vervoeren. Een kano is een klein schip. Verder is er verschil tussen zeilschepen, motorschepen en schepen die door spierkracht worden voortbewogen. Een zeilschip wordt alleen door zijn zeilen voortbewogen. Een surfplank is dus een klein zeilschip, en een zeilboot die op de motor vaart is geen zeilschip maar een motorschip. Kano’s en roeiboten worden door spierkracht voortbewogen.

Mag je in de buurt van andere boten komen?
Ja, dat mag en dat kan ook niet altijd vermeden worden. Je moet er echter rekening mee houden dat een kano erg klein is ten opzichte van een schip. Het kan zijn dat de schipper je niet ziet. Denk dus aan je eigen veiligheid, en zorg ervoor dat de schipper je gezien heeft en dat je niet te dicht op het schip gaat varen. 
Er zijn wel een paar verboden: 

 •  Je mag niet tussen de delen van een sleep varen.
 • Je mag alleen langs een varend schip meevaren of je in het kielzog van het schip laten meevoeren als je toestemming hebt van de schipper van dat schip. Pas op bij het ‘meesurfen’ met een schip. Als de schipper bezwaar maakt moet je weggaan.

Ontmoetingen op het water

Het komt wel eens voor dat je een andere boot tegenkomt. Het is niet altijd duidelijk aan welke kant je er langs moet varen en daarom wordt dat hieronder even duidelijk gemaakt.

Tegemoetkomen

 • Als je iemand tegemoet vaart, geldt net als op de weg dat je rechts moet houden.
 • Als je niet aan de rechterkant van het water vaart, wijk dan uit naar rechts.
 • Zit je midden op een meer, dan gelden de normale regels, dus klein wijkt voor groot, een kano wijkt voor een zeilboot en een motorboot wijkt voor een kano.
 • Als je een andere kano tegenkomt of een roeiboot, dan moet je allebei uitwijken.

Tegemoetkomen bij een versmalling 

 • Een versmalling moet je zonder oponthoud doorvaren. Als je gelijk met een ander schip aankomt bij de versmalling dan gelden de gewone regels, dus klein wijkt voor groot, motor wijkt voor spierkracht of zeil, spierkracht wijkt voor zeil. 
 • Als er stroming is, dan moet het schip dat de stroom mee heeft doorvaren en het andere schip moet wijken. Ook een groot schip dat tegen de stroom invaart moet wijken voor een klein schip. 
 • Als de versmalling rechts is dan moet je doorvaren, anders wachten. 
 • Bij een versmalling staan vaak borden die de doorvaart regelen. Net als op de weg gelden die borden boven de algemene regels.

Inhalen 

 • Het schip dat inhaalt doet dit bij voorkeur aan de linkerkant. Als er genoeg ruimte is mag er ook rechts worden ingehaald. Vlak voor een ophaalbrug of een sluis mag je niet inhalen. 
 • Het schip dat wordt ingehaald, moet het inhalen vergemakkelijken als dat nodig is. Uitzondering: een groot schip hoeft niet mee te werken als het door een klein schip wordt ingehaald. 
 • Als je kano wordt ingehaald door een zeilschip, dan moet die, aan de kant waar de wind vandaan komt, inhalen.

Kruisen 

 • Wat is kruisen? Je kruist een ander schip als je het ontmoet, maar je vaart het niet tegemoet en je bent ook niet aan het inhalen. 
 • Hier gelden de algemene regels voor ontmoetingen op het water: klein wijkt voor groot, motor wijkt voor spierkracht of zeil, spierkracht wijkt voor zeil. 
 • Als je een andere kano tegenkomt of een roeiboot, dan geldt: rechts gaat voor.

Een vaarweg oversteken 
Een vaarweg oversteken, een haven in- of uitvaren, een vaarwater in- of uitvaren mag alleen als het zonder gevaar kan en een ander schip daardoor niet plotseling en in sterke mate zijn koers hoeft te wijzigen. Verder gelden de normale regels.

Hoe is de voorrang op het water geregeld?
In de kano doen we niet moeilijk over de voorrang, we laten de andere schepen meestal voorgaan. Toch is het goed om te weten hoe het in elkaar zit. In het kort zijn dit de regels.

Groot en klein
In het algemeen moet een klein schip ruimte laten voor een groot schip. Klein wijkt voor groot. Voor een groot schip wijk je dus uit. Maar als een groot schip niet kan inhalen omdat er een tegenligger aankomt, dan moet het grote schip gewoon op zijn beurt wachten.

Kleine schepen onderling 
Als je in je kano een ander klein schip tegenkomt wordt het wat moeilijker. In het algemeen geldt de regel: motor wijkt voor spierkracht of zeil, spierkracht wijkt voor zeil.
In een kano moet je dus wijken voor een zeilboot en een motorboot moet voor ons uitwijken. Vaak denkt een motorschipper daar anders over, wees in dat geval verstandig en wijk zelf uit.

Mag die $%#%$%^ boot zulke hoge golven maken?
Nee. Officieel heet dit “een schip moet hinderlijke waterbeweging vermijden”, of je er iets aan kunt doen is een tweede. 

Waar mag ik aan land?
Er zijn plaatsen waar je niet mag aanleggen, die zijn aangegeven met borden. Veel oevers zijn openbaar, bijvoorbeeld langs wegen. Daar mag je zo aan land. Op privé-terrein moet je toestemming hebben van de eigenaar. Waar je ook aan land gaat, gedraag je netjes, dus laat geen rommel achter en maak niets stuk.

Moet ik verlichting hebben als ik in het donker vaar?
Ja, ook een kano moet in het donker verlicht zijn. Als je in het donker vaart moet je een wit, rondom schijnend licht op je boot hebben. Overdag bij slecht zicht moet dit ook.

Verkeersborden
Ook voor het waterverkeer zijn er verkeersborden. Alleen de, naar mijn idee, belangrijkste borden staan hier weergegeven.

Doorvaart verboden
Doorvaart toegestaan.Afgesloten vaarwater. Geldt niet voor kleine schepen zonder motor
Verboden voor motorschepen.
Verboden voor door spierkracht voortbewogen schepen( dus ook voor kano’s).
Verboden voor kleine schepen (dus ook voor kano’s).

Voor meer info: http://wetten.overheid.nl/